Användningsområden

Se nedan hur grafiskt element kan användas och kombineras med bilder.