Typografi

Arial och Garamond ska användas när vi producerar saker inom vår egen organisation.

Dessa typsnitt finns som standardtypsnitt på alla datorer och är förvalda i kommunens Word- och Power Point-mallar. Rubrikstypsnittet Arial följer samma struktur och är snarlik rubrikstypsnittet DIN2014, som används av bland andra kommunikatör vid större produktioner. Notera att de internt producerade sakerna även kan spridas externt. Det är våra egna möjligheter för produktionen som begränsar oss. Har du tillgång till DIN2014 får du givetvis använda det. Du får dock inte blanda DIN2014 och Arial i samma produktion.

Intern produktion

Extern produktion

För att skapa ett enhetligt ansikte utåt använder vi även en gemensam typografi i allt kommunikationsmaterial för extern produktion. Med extern typografi menar vi allt som produceras av kommunens kommunikatör, reklambyråer, tryckerier etc och som ska nå externa målgrupper.