Rätt och fel

Efter att logotypen har spridits är det lätt hänt att den ”modifieras” i olika digitala medier eller program och då uppstår det eventuella felkällor att vara uppmärksam på. Här visas några exempel med de vanligaste felen som kan uppstå vid användning av logotypen. Skulle ni upptäcka detta, vänligen kontakta kommunikationsansvarig på kommunen, det är viktigt att vi är rädda om vår avsändare. Logotypen får enbart användas där Uppvidinge kommun är avsändare, ensam eller i samarbete med andra aktörer. Entreprenörer som utför uppdrag åt oss ska inte använda vår logotyp.

Nedan visas hur man ska hantera logotypen på ett korrekt sätt och vad man inte bör göra.