Frizoner

Frizonen är viktig för att logotypen ska vara tydlig. Frizonen (U:et i logotypen) är det minsta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik. Däremot går det utmärkt att lägga logotypen på en tonplatta eller i en bild.