Kläder

Riktlinjer för tryck på profilkläder

Riktlinjer för tryck på profilkläder handlar om hur Uppvidinge kommuns logotyp och grafiska profil används på de profilkläder som Uppvidinge kommun tillhandahåller för användning i tjänsten.

Användning och placering av logotyp

Alla profilkläder i Uppvidinge kommun ska förses med Uppvidinge kommuns logotyp.

Ingen annan logotyp får förekomma och den ska alltid användas intakt. Logotypen får inte ändras på något sätt och enbart de versioner som finns i den grafiska profilen får användas:

• original,
• svart, eller
• vit.

Vilken version som ska användas beror på färg på klädesplagget. På vita eller beige kläder ska i första hand original (flerfärgstryck) användas. Är det avgörande skillnad på pris på flerfärgstryck och enfärgstryck kan svart väljas. På mörka kläder ska vit logotyp användas och på ljusa kläder (förutom vit och beige) ska svart logotyp användas.

Logotypen finns i både stående och liggande format. Båda är okej att använda. Välj format utifrån vad som passar bäst utifrån placering och plaggets utformning. Rådfråga leverantören vid tveksamheter.

Storleken på trycket anpassas beroende på tryckteknik, klädernas material, utrymmet och själva plaggets storlek. Den liggande logotypen får dock aldrig vara mindre än 30 millimeter bred. Den stående logotypen får aldrig vara mindre än 20 millimeter bred.

På jackor och tröjor ska logotypen placeras till vänster på bröstet alternativt högt upp på vänster ärm.

Om det finns ett tydligt syfte kan förvaltningens, verksamhetens eller projektets namn tryckas till höger på bröstet, högt upp på höger ärm eller centrerat på ryggen. Namnet får aldrig tryckas på samma sida som logotypen.

Om förvaltningens/avdelningens/projektets namn finns med ska det skrivas med typsnittet DIN2014.

När det gäller övriga plagg placeras logotypen där det är lämpligt utefter plaggets utformning och material.

Beställning

Beställning av profilkläder görs via upphandlade leverantörer. Vid beställning hos ny leverantör ska dessa riktlinjer och aktuell logotyp i .eps-format skickas med.

Uppvidinge kommuns logotyp och grafiska profil finns på webbplatsen uppvidingegrafiskaprofil.se.

Korrektur ska skickas till kommunikationsansvarig för godkännande innan tryck.

Definition av profilkläder

Profilkläder är speciellt anpassade arbetskläder för profilering med tryck eller brodyr för företag, föreningar och organisationer.

Profilerade kläder skapar förtroende, trygghet och tydlighet hos de vi möter i vår yrkesroll, ökar varumärkeskännedomen och bidrar till en gemenskap för våra anställda.