Färglagda pratbubblor

Ett annat grafiskt element är våra färglagda pratbubblor.

Dessa används för att förstärka ett befintligt budskap eller för att komplettera med någon intressant information. Pratbubblorna fungerar även som färgklickar och kan på så sätt lyfta layouten. Pratbubblorna ska enbart användas i våra profilfärger. Vilken färg du väljer beror på vilka färger som finns i bakgrund och bilder. Du kan plocka upp en färg från en bild eller välja en färg som skapar kontrast.