Storlek

Den stående versionens minsta storlek är 20 millimeter. Den liggande versionens minsta storlek är 30 millimeter. Under dessa värden blir logotypen svårläslig i tryck och vapnet flyter ihop.